Blog

Adwokat rozwodowy – czym się zajmuje?

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych momentów w życiu każdej osoby. To decyzja, która często jest poprzedzona wieloma kłopotami i konfliktami, jednak czasami jest jedynym rozwiązaniem, aby zakończyć toksyczną relację. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata rozwodowego w Warszawie, który pomoże nam przejść przez ten trudny okres. Artykuł dotyczący rozwodu znajdziecie Państwo pod […]

Adwokat rozwodowy – czym się zajmuje? Czytaj więcej »

obsługa prawna fundacji

Obsługa prawna fundacji – na czym polega?

Obsługa prawna fundacji Fundację ustanawia się w konkretnym celu, zgodnym z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej – społecznym lub gospodarczo użytecznym. Jej działanie reguluje statut oraz przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (aktualny tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 166) -> https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/fundacje-16791547 Obsługa prawna fundacji obejmuje szereg zadań i obszarów, które

Obsługa prawna fundacji – na czym polega? Czytaj więcej »

Obsługa prawna firm i spółek

Obsługa prawna firm i spółek

Na czym polega obsługa prawna firm i spółek? Obsługa prawna firm i spółek obejmuje szeroki zakres działań i zagadnień, które mają kluczowe znaczenie dla stabilności i rozwoju każdej organizacji. Poniżej przedstawiam bardziej szczegółowe omówienie poszczególnych aspektów obsługi prawnej firm: 1. Założenie spółki:    – Wybór odpowiedniej formy prawnej: przed założeniem spółki należy dokładnie przeanalizować różnice

Obsługa prawna firm i spółek Czytaj więcej »

Inwestor przedkłada dokumentację projektową – czy Wykonawca ma obowiązek ją zbadać?

Przed przystąpieniem do fazy realizacyjnej inwestycji, prowadzone są prace projektowe. Na podstawie ich rezultatu, Wykonawca podejmuje się następnie realizacji uwzględnionych w projekcie założeń.  Co w sytuacji, w której projekt okaże się wadliwy? Czy Wykonawca ma obowiązek zweryfikować go przed przystąpieniem do robót? Zgodnie z dyspozycją art. 651 kodeksu cywilnego, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren

Inwestor przedkłada dokumentację projektową – czy Wykonawca ma obowiązek ją zbadać? Czytaj więcej »

Roboty budowlane zostały zrealizowane, ale Inwestor bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu końcowego – co teraz?

Zgodnie z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, inwestor zaś zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, a następnie do odebrania obiektu i zapłaty wynagrodzenia.  Co

Roboty budowlane zostały zrealizowane, ale Inwestor bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu końcowego – co teraz? Czytaj więcej »

Wypadek w pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz dbać o zdrowie pracowników. Mimo prób, zagrożeń nie da się całkowicie wyeliminować. Co powinien zrobić pracownik, który uległ wypadkowi w pracy? Wypadek w pracy – definicja i rodzaje Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Wypadek w pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika Czytaj więcej »

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy

Odszkodowanie przyznawane pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy to jedna z form rekompensaty w przypadku, gdy zwolnienie było nieuzasadnione lub niezgodne z obowiązującym prawem. Kodeks pracy (k.p.) przewiduje możliwość odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Zgodnie z art. 45 Kodeksu pracy pracownik, który uważa, że wypowiedzenie mu umowy o pracę na czas

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy Czytaj więcej »

Urlop na żądanie, a urlop z powodu siły wyższej

Choć urlop na żądanie funkcjonuje w polskim porządku prawnym od ponad 20 lat, a dokładnie od 1 stycznia 2003 r., wiele osób nadal nie wie, jak korzystać z niego zgodnie z przepisami. Warto dowiedzieć się, czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie, a także czym różni się on od wprowadzonego niedawno urlopu z powodu

Urlop na żądanie, a urlop z powodu siły wyższej Czytaj więcej »

Fundacja rodzinna

Począwszy od 22 maja minionego roku funkcjonują w Polsce fundacje rodzinne. Ich działanie reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 326 ze zm.) -> https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/fundacja-rodzinna-21796538. Mimo tego, że nadana organizacji nazwa kieruje skojarzenia na licznie działające fundacje, struktura fundacji rodzinnych przypomina bardziej spółkę kapitałową. Zgodnie

Fundacja rodzinna Czytaj więcej »

Jak założyć fundację?

W pierwszej kolejności wymaga wyjaśnienia, że fundacja jest jedną z form organizacji pozarządowych.  Podstawę do powoływania fundacji daje art. 12 Konstytucji RP, zgodnie z którym „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji” -> https://arslege.pl/zasada-wolnosci-tworzenia-zwiazkow-zawodowych-zrzeszen-i-fundacji/k15/a5243/ Kluczowa kwestia – cel działania fundacji Fundację ustanawia

Jak założyć fundację? Czytaj więcej »

Scroll to Top