Spory sądowe

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych z wielu dziedzin prawa. Cechuje nas doskonała znajomość przepisów proceduralnych, dzięki czemu interesy naszych Klientów reprezentujemy w sposób profesjonalny z pełnym wykorzystaniem dostępnych narzędzi procesowych.

Stale doskonalimy nasze umiejętności oraz poszerzamy wiedzę, aby na sali sądowej osiągać jak najlepsze rezultaty.

Wierzymy, że zaangażowanie i rzetelne podejście do każdej prowadzonej przez nas sprawy może przynieść wymierne rezultaty.

W zakresie sporów sądowych, Kancelaria świadczy między innymi następujące usługi:
  • opracowywanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji i innych pism procesowych i przygotowawczych;
  • pełne zastępstwo procesowe - dokonywanie wszystkich czynności procesowych oraz reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych;
  • udział w pozasądowych negocjacjach, będących elementem sporu sądowego;
  • windykacja należności.