Stowarzyszenia i fundacje

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą prawną stowarzyszeń i fundacji. Oferta obejmuje pomoc w zakładaniu stowarzyszenia lub fundacji, rejestracji ich w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. Pomagamy również w bieżącej obsłudze organizacji pozarządowych.

W zakres świadczonych usług wchodzi w szczególności:

 • przygotowanie aktów założycielskich organizacji (statutów);
 • przeprowadzanie zebrań założycielskich stowarzyszeń;
 • rejestracja organizacja w KRS wraz z zastępstwem prawnym w zakresie rejestracji;
 • doradztwo dla organów nadzorczych i organów zarządczych;
 • obsługa prawna posiedzeń organów nadzorczych i organów zarządczych;
 • weryfikacja bieżących dokumentów organizacji kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie;
 • przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją organizacji;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej;
 • opiniowanie i projektowanie umów;
 • bieżące konsultacje prawne;
 • przeprowadzenie procedur związanych z zakończeniem działalności i likwidacją stowarzyszenia lub fundacji;
 • doradztwo w kwestiach związanych z uzyskiwaniem statusu organizacji pożytku publicznego.