Spory sądowe

Przewlekłość postępowania cywilnego

Spory sądowe – Przewlekłość postępowania sądowego – co można zrobić? Klienci korzystający ze stałej obsługi prawnej niejednokrotnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, iż procesy sądowe trwają czasem zbyt długo. Niestety czasami tak się dzieje. Przyczyn jest wiele, a do nich należy często m.in. taktyka procesowa drugiej strony (przytłaczanie sądu niezliczonymi wnioskami, zażaleniami oraz innymi pismami procesowymi). […]

Przewlekłość postępowania cywilnego Czytaj więcej »

Rozprawy zdalne – w trybie on line

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego uchwalona w dniu 7 lipca 2023 r. ponownie wprowadza istotne zmiany procedury cywilnej. Kolejna nowelizacja przede wszystkim wprowadza na stałe do polskiego porządku prawnego możliwość przeprowadzania rozprawy zdalnej (to znaczy takiej odbywającej się za pośrednictwem środków komunikowania na odległość). Posiedzenia zdalne w procedurze cywilnej zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w

Rozprawy zdalne – w trybie on line Czytaj więcej »

Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym

Instytucja wyłączenia sędziego uregulowana została przede wszystkim w art. 40–44 KPK. Przepisy art. 40 i 41 oraz 42 § 4 KPK normują przyczyny wyłączenia sędziego, przepisy art. 41a, 42 § 1–3 i art. 43 KPK regulują procedurę wyłączenia, natomiast przepis art. 44 KPK przewiduje odpowiednie stosowanie wskazanych unormowań do ławników oraz referendarzy sądowych. Poza przytoczonymi

Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym Czytaj więcej »

Scroll to Top