styczeń 2024

Wielka Gala Liderów Biznesu 2024

W dniu 27.01.2024 r. Kancelaria uczestniczyła w Wielkiej Gali Liderów Biznesu organizowanej przez Business Centre Club -> https://www.bcc.org.pl/gala-liderow-polskiego-biznesu-27-stycznia/ Nagrody specjalne Business Centre Club otrzymali Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński oraz minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Wywiad z ministrem Adamem Bodnarem pod linkiem -> https://tvn24.pl/polska/wymiar-sprawiedliwosci-kiedy-projekt-zmian-konstytucyjnych-adam-bodnar-w-tym-tygodniu-bedzie-dosc-istotne-dzialanie-7744000

Wielka Gala Liderów Biznesu 2024 Czytaj więcej »

Kiedy w spółce z o.o. należy zgłosić zmianę do sądu?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jednak jak każda firma, również spółka z o.o. czasem podlega pewnym zmianom wynikających z woli wspólników czy zarządu spółki.  Bardzo często mając spółkę z o.o. zastanawiamy się, kiedy, jakie dane i kto powinien zgłosić jaką zmianę do sądu. Umówmy

Kiedy w spółce z o.o. należy zgłosić zmianę do sądu? Czytaj więcej »

Sprzedaż udziałów w spółce z.o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. jest jednym z podstawowych praw wspólnika spółki i nie może być wyłączona przez postanowienia umowy spółki. Udziały mogą być przedmiotem obrotu. Wspólnicy mogą swobodnie rozporządzać posiadanymi udziałami na zasadach przewidzianych prawem i statutem spółki. Jakie są konsekwencje sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z jednoosobowym wspólnikiem, a jak wygląda to w

Sprzedaż udziałów w spółce z.o.o. Czytaj więcej »

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych: „Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”. Jest to zatem jeden z wyjątków od zasady wyłącznej odpowiedzialności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania. Rozwiązanie to ma na celu ochronę interesów wierzycieli spółki i innych osób trzecich. Tym samym obok odpowiedzialności samej spółki za

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Czytaj więcej »

Przewlekłość postępowania cywilnego

Spory sądowe – Przewlekłość postępowania sądowego – co można zrobić? Klienci korzystający ze stałej obsługi prawnej niejednokrotnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, iż procesy sądowe trwają czasem zbyt długo. Niestety czasami tak się dzieje. Przyczyn jest wiele, a do nich należy często m.in. taktyka procesowa drugiej strony (przytłaczanie sądu niezliczonymi wnioskami, zażaleniami oraz innymi pismami procesowymi).

Przewlekłość postępowania cywilnego Czytaj więcej »

Rozprawy zdalne – w trybie on line

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego uchwalona w dniu 7 lipca 2023 r. ponownie wprowadza istotne zmiany procedury cywilnej. Kolejna nowelizacja przede wszystkim wprowadza na stałe do polskiego porządku prawnego możliwość przeprowadzania rozprawy zdalnej (to znaczy takiej odbywającej się za pośrednictwem środków komunikowania na odległość). Posiedzenia zdalne w procedurze cywilnej zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w

Rozprawy zdalne – w trybie on line Czytaj więcej »

Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym

Instytucja wyłączenia sędziego uregulowana została przede wszystkim w art. 40–44 KPK. Przepisy art. 40 i 41 oraz 42 § 4 KPK normują przyczyny wyłączenia sędziego, przepisy art. 41a, 42 § 1–3 i art. 43 KPK regulują procedurę wyłączenia, natomiast przepis art. 44 KPK przewiduje odpowiednie stosowanie wskazanych unormowań do ławników oraz referendarzy sądowych. Poza przytoczonymi

Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym Czytaj więcej »

Życzenia noworoczne

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci, w imieniu Zespołu kancelarii RPR LEGAL życzymy Państwu pomyślności i sukcesów w nadchodzącym 2024 roku! Cieszymy się, że mogliśmy służyć Państwu wsparciem i mamy nadzieję, że zbudowane przez ten czas zaufanie pozwoli nam jeszcze lepiej sprostać wyzwaniom, jakie przyniesie przyszłość! 

Życzenia noworoczne Czytaj więcej »

Scroll to Top