Prawo budowlane

Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną dotyczącą szeroko pojętego prawa budowlanego. Reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji. Sporządzamy opinie prawne, projekty umów, podania, zażalenia, apelacje, a także pisma procesowe w toku postępowań sądowych i administracyjnych.

Zapewniamy kompleksową opiekę wszystkich uczestników procesu budowlanego już od wczesnego etapu negocjowania i zawierania warunków umów, poprzez realizację umowy aż do momentu jej rozliczenia. Opracowujemy umowy o roboty budowlane dla wszystkich szczebli realizacji zadań inwestycyjnych. Pomagamy prawidłowo przygotować stosowną dokumentację budowlaną, wyjaśniamy wszelkie niejasności związane ze stosowaniem przepisów prawa, a także kompleksowo poprowadzimy sprawy w zakresie obsługi prawnej na płaszczyźnie administracyjnej i cywilnej.

Reprezentując klientów w sprawach z zakresu prawa budowlanego, świadczymy również doradztwo prawne w zakresie relacji biznesowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego. Doradzamy w zakresie uzgodnień i sporów z zakresu prawa budowlanego. Reprezentujemy przedsiębiorców budowlanych i osoby fizyczne przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

W zakresie prawa budowlanego, Kancelaria świadczy między innymi następujące usługi:

  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów o generalne wykonawstwo, umów o podwykonawstwo, umów z architektem;
  • prowadzenie spraw sądowych z powodu niewykonania lub niedotrzymania warunków umowy, odszkodowania, etc;
  • doradztwo prawne przy przygotowywaniu i realizacji projektów budowlanych;
  • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych i innych niezbędnych decyzji administracyjnych;
  • przygotowywanie umów deweloperskich;
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej;
  • kompleksowa obsługa prawna firm budowlanych, deweloperów, agencji pośrednictwa handlem nieruchomościami;
  • tworzenie i analiza umów zawieranych z podwykonawcami i konsorcjantami.