obsługa prawna fundacji

Obsługa prawna fundacji – na czym polega?

Obsługa prawna fundacji

Fundację ustanawia się w konkretnym celu, zgodnym z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej – społecznym lub gospodarczo użytecznym.

Jej działanie reguluje statut oraz przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (aktualny tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 166) -> https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/fundacje-16791547

Obsługa prawna fundacji obejmuje szereg zadań i obszarów, które mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na czym polega obsługa prawna fundacji?

Oto kilka kluczowych obszarów, które mogą być objęte obsługą prawną fundacji:

1. Zakładanie fundacji: Pomoc w procesie zakładania fundacji, sporządzanie dokumentów założycielskich, rejestracja fundacji w odpowiednich organach. Tutaj nasz wpis na temat zakładania fundacji -> https://rprlegal.pl/blog/jak-zalozyc-fundacje/

2. Statut fundacji: Pomoc w opracowaniu statutu fundacji, który określa cele, zasady działania, strukturę organizacyjną i inne istotne informacje dotyczące fundacji.

3. Porady prawne: Udzielanie porad prawnych dotyczących działalności fundacji, interpretacja przepisów prawa dotyczących fundacji, rozwiązywanie problemów prawnych.

4. Umowy i dokumenty prawne: Pomoc w sporządzaniu umów, regulaminów i innych dokumentów prawnych związanych z działalnością fundacji.

5. Zgodność z prawem: Zapewnienie zgodności działań fundacji z obowiązującymi przepisami prawa, monitorowanie zmian w przepisach prawa dotyczących fundacji.

6. Reprezentacja prawna: Reprezentowanie fundacji w sprawach sądowych, administracyjnych, negocjacje z partnerami biznesowymi i instytucjami publicznymi.

7. Ochrona danych osobowych: Zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez fundację.

8. Podatki i sprawy finansowe: Pomoc w kwestiach podatkowych i finansowych dotyczących działalności fundacji, sporządzanie deklaracji podatkowych, audyt finansowy.

Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej fundacji jest kluczowe dla zapewnienia jej stabilności, legalności działania i ochrony interesów fundacji dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów z zakresu prawa fundacyjnego, którzy mają doświadczenie w obsłudze organizacji non-profit.

Jeśli masz jakieś konkretne pytania lub potrzebujesz dalszych informacji na temat obsługi prawnej fundacji, daj znać, a chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji.

Scroll to Top