Prawo gospodarcze i handlowe

W zakres usług świadczonych przez kancelarię wchodzi obsługa prawna firm – zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Usługi świadczone są w formie jednorazowego wsparcia, jak i stałej współpracy.

Obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje zarówno pomoc przy zawieranych transakcjach, przekształceniach spółki, jak i przy bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem firmy. Specjalizujemy się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, negocjowaniu i opiniowaniu umów z zakresu prawa cywilnego i handlowego, a także doradztwie w zakresie minimalizacji ryzyka ponoszenia odpowiedzialności kontraktowej.

W zakresie prawa gospodarczego i handlowego, Kancelaria świadczy między innymi następujące usługi:
  • bieżąca obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, doradztwo korporacyjne;
  • doradztwo w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
  • pomoc w postępowaniu rejestrowym przy tworzeniu spółek prawa handlowego;
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów lub statutów spółek, stowarzyszeń, fundacji;
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów typowych umów nazwanych oraz kontraktów;
  • doradztwo w zakresie prawidłowego zabezpieczenia klienta przy wykonywaniu umów;
  • doradztwo na etapie negocjowania i wykonywania umów;
  • doradztwo i pomoc w weryfikacji dochodzenia roszczeń powstałych na etapie realizacji umów;
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami oraz organami administracyjnymi;
  • windykacja należności.