Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości to dziedzina prawa wymagająca specjalistycznej wiedzy.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Obsługujemy wszelkie transakcje dotyczące każdego rodzaju nieruchomości i doradzamy Klientom przy wyborze optymalnej dla nich formy prawnej korzystania z nieruchomości.

Nasi Klienci mogą liczyć na pomoc, profesjonalne doradztwo i pełne zaangażowanie w każdą prowadzoną przez nas sprawę dotyczącą nieruchomości.

W ramach doradztwa z zakresu nieruchomości świadczymy następujące usługi:

  • doradztwo przy transakcjach sprzedaży nieruchomości, po stronie kupujących i sprzedających;
  • doradztwo przy uzyskaniu finansowania;
  • ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomości;
  • komercjalizacja nieruchomości, sporządzanie i negocjacje umów najmu, dzierżawy, umów zarządzania nieruchomościami;
  • przygotowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym na nieruchomościach, w tym m.in. umów z architektami, umów z inwestorem zastępczym, umów o generalne wykonawstwo, umów o sprawowanie nadzoru autorskiego, umów o roboty budowlane, umów o dzieło;
  • doradztwo w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości.