październik 2021

Spółki kapitałowe | Spółka z o.o. | Spółka akcyjna | Prosta spółka akcyjna

Jednym z podstawowych pytań, na jakie musi odpowiedzieć przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą, jest to, w jakiej formie chce prowadzić swój biznes. Ustawodawca w Kodeksie spółek handlowych wprowadził dwa typy spółek — spółki osobowe i kapitałowe. Choć mają one pewne cechy wspólne, to więcej je dzieli niż łączy. W spółkach osobowych najważniejsi są wspólnicy, których skład nie […]

Spółki kapitałowe | Spółka z o.o. | Spółka akcyjna | Prosta spółka akcyjna Czytaj więcej »

Rękojmia przy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości

Chcąc dokonać zakupu nieruchomości pierwszym krokiem jakim powinniśmy podjąć jest weryfikacja jej stanu prawnego oraz w przypadku zakupu nieruchomości zabudowanych również gruntowna ocena stanu technicznego budynku, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Nikt bowiem nie chciałby zostać zaskoczony jakimiś wadami prawnymi lub fizycznymi zakupionej rzeczy. Podobnie rzecz się ma przy zakupie rzeczy ruchomych. Przeważnie każdy kupujący chce dokonać zakupu

Rękojmia przy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości Czytaj więcej »

Uproszczona restrukturyzacja zostaje na stałe

Niewypłacalność spółki nie zawsze musi kończyć się upadłością. Przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i chcą ratować swój biznes, mogą sięgnąć po jedną z metod restrukturyzacji.  Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i stworzenie warunków do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Spółka może dokonać zmian struktury majątku, zatrudnienia, umów z kontrahentami, a także zapewnić sobie

Uproszczona restrukturyzacja zostaje na stałe Czytaj więcej »

Zaliczka a zadatek – różnice

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie pojęć zadatku oraz zaliczki, ze wskazaniem różnic pomiędzy nimi. W codziennym życiu często używa się tych terminów zamiennie, określając nimi przedpłatę za np. wykonanie usług, czy sprzedaż. W reżimie prawnym instytucje te są jednak traktowane odmiennie i wywołują różne skutki.  Zadatek jest instytucją prawną sformalizowaną i uregulowaną w Kodeksie cywilnym,

Zaliczka a zadatek – różnice Czytaj więcej »

Scroll to Top