Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy rodzinne i opiekuńcze zajmują bardzo ważne miejsce w kancelarii. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego to sprawy wyjątkowe. Wymagają od pełnomocnika odpowiedniego wyczucia, empatii i wrażliwości. Pomagamy naszym Klientom przejść przez ten trudny okres możliwe najłatwiej, najszybciej wykorzystując przy tym najbardziej skuteczne środki prawne. Posiadamy bogate doświadczenie w powyższym zakresie. Zapewniamy pełne zaangażowanie, komfort, dyskrecję i profesjonalną opiekę merytoryczną od pierwszego spotkania aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, Kancelaria świadczy między innymi następujące usługi:
  • sprawy o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie;
  • sprawy o alimenty, w tym o podwyższenie alimentów bądź obniżenie oraz wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;
  • sprawy o ustalenie lub egzekucję kontaktów z małoletnim;
  • sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego;
  • sprawy o powierzenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim;
  • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
  • sprawy o separację;
  • sprawy o podział majątku dorobkowego byłych małżonków;
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach mediacyjnych.