Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm i spółek

Obsługa prawna firm i spółek

Na czym polega obsługa prawna firm i spółek? Obsługa prawna firm i spółek obejmuje szeroki zakres działań i zagadnień, które mają kluczowe znaczenie dla stabilności i rozwoju każdej organizacji. Poniżej przedstawiam bardziej szczegółowe omówienie poszczególnych aspektów obsługi prawnej firm: 1. Założenie spółki:    – Wybór odpowiedniej formy prawnej: przed założeniem spółki należy dokładnie przeanalizować różnice […]

Obsługa prawna firm i spółek Czytaj więcej »

Kiedy w spółce z o.o. należy zgłosić zmianę do sądu?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jednak jak każda firma, również spółka z o.o. czasem podlega pewnym zmianom wynikających z woli wspólników czy zarządu spółki.  Bardzo często mając spółkę z o.o. zastanawiamy się, kiedy, jakie dane i kto powinien zgłosić jaką zmianę do sądu. Umówmy

Kiedy w spółce z o.o. należy zgłosić zmianę do sądu? Czytaj więcej »

Sprzedaż udziałów w spółce z.o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. jest jednym z podstawowych praw wspólnika spółki i nie może być wyłączona przez postanowienia umowy spółki. Udziały mogą być przedmiotem obrotu. Wspólnicy mogą swobodnie rozporządzać posiadanymi udziałami na zasadach przewidzianych prawem i statutem spółki. Jakie są konsekwencje sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z jednoosobowym wspólnikiem, a jak wygląda to w

Sprzedaż udziałów w spółce z.o.o. Czytaj więcej »

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych: „Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”. Jest to zatem jeden z wyjątków od zasady wyłącznej odpowiedzialności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania. Rozwiązanie to ma na celu ochronę interesów wierzycieli spółki i innych osób trzecich. Tym samym obok odpowiedzialności samej spółki za

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Czytaj więcej »

Scroll to Top