Prawo pracy

Wypadek w pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz dbać o zdrowie pracowników. Mimo prób, zagrożeń nie da się całkowicie wyeliminować. Co powinien zrobić pracownik, który uległ wypadkowi w pracy? Wypadek w pracy – definicja i rodzaje Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy […]

Wypadek w pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika Czytaj więcej »

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy

Odszkodowanie przyznawane pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy to jedna z form rekompensaty w przypadku, gdy zwolnienie było nieuzasadnione lub niezgodne z obowiązującym prawem. Kodeks pracy (k.p.) przewiduje możliwość odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Zgodnie z art. 45 Kodeksu pracy pracownik, który uważa, że wypowiedzenie mu umowy o pracę na czas

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy Czytaj więcej »

Urlop na żądanie, a urlop z powodu siły wyższej

Choć urlop na żądanie funkcjonuje w polskim porządku prawnym od ponad 20 lat, a dokładnie od 1 stycznia 2003 r., wiele osób nadal nie wie, jak korzystać z niego zgodnie z przepisami. Warto dowiedzieć się, czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie, a także czym różni się on od wprowadzonego niedawno urlopu z powodu

Urlop na żądanie, a urlop z powodu siły wyższej Czytaj więcej »

Scroll to Top