Prawo cywilne

Prawo cywilne to niezwykle rozległa dziedzina obejmująca swym zasięgiem wiele różnych aspektów stosunków cywilnoprawnych. Niewątpliwie jednak jest to gałąź prawa, z którą często mamy do czynienia – w praktyce nawet codziennie.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Nasze wsparcie polega na doraźnym udzielaniu porad prawnych, opiniowaniu umów, przygotowywaniu projektów umów, sporządzaniu analiz i opinii prawnych, udziale w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych, sporządzaniu pism procesowych oraz pozaprocesowych a także reprezentowaniu przed sądami cywilnymi we wszystkich sprawach natury cywilistycznej.

W zakresie prawa cywilnego, Kancelaria świadczy między innymi następujące usługi:
I. Sprawy o odszkodowanie
 • zajmujemy się prowadzeniem spraw odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami oraz na etapie postępowania sądowego;
 • analizujemy treść umowy ubezpieczenia i pomagamy w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody;
 • występujemy z roszczeniami z tytułu odszkodowania obejmującego koszty utraty lub uszkodzenia mienia, leczenia, rehabilitacji;
 • dochodzimy należnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu doznanego wypadku lub utraty osoby najbliższej;
 • wnosimy o rentę na zwiększone wydatki, z tytułu utraconych dochodów lub zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość.
II. Sprawy o ochronę dóbr osobistych wraz z towarzyszącymi im roszczeniami odszkodowawczymi (występujemy z roszczeniami o zaniechanie bezprawnego działania, usunięcia skutków naruszeń, zapłaty zadośćuczynienia, opublikowanie przeprosin).
III. Prawo spadkowe
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
 • sprawy o dział spadku;
 • sprawy o zachowek;
 • sprawy o unieważnienie testamentu notarialnego;
 • wsparcie prawne dla Klientów, którzy chcą sporządzić testament (współpracujemy w tym zakresie z notariuszem).
IV. Sprawy dotyczące roszczeń z umowy o dzieło lub zlecenia, w tym dotyczące wykonania budowy, remontu lub naprawy;
V. Sprawy dotyczące roszczeń z umowy sprzedaży, w tym uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji;
VI. Sprawy dotyczące współwłasności, w tym zniesienia lub ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego prawa;
VII. Sprawy dotyczące umowy pożyczki lub darowizny, w tym o zwrot pożyczki i odwołanie darowizny;
VIII. Sprawy o zasiedzenie nieruchomości.