Stowarzyszenia i fundacje

obsługa prawna fundacji

Obsługa prawna fundacji – na czym polega?

Obsługa prawna fundacji Fundację ustanawia się w konkretnym celu, zgodnym z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej – społecznym lub gospodarczo użytecznym. Jej działanie reguluje statut oraz przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (aktualny tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 166) -> https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/fundacje-16791547 Obsługa prawna fundacji obejmuje szereg zadań i obszarów, które […]

Obsługa prawna fundacji – na czym polega? Czytaj więcej »

Fundacja rodzinna

Począwszy od 22 maja minionego roku funkcjonują w Polsce fundacje rodzinne. Ich działanie reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 326 ze zm.) -> https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/fundacja-rodzinna-21796538. Mimo tego, że nadana organizacji nazwa kieruje skojarzenia na licznie działające fundacje, struktura fundacji rodzinnych przypomina bardziej spółkę kapitałową. Zgodnie

Fundacja rodzinna Czytaj więcej »

Jak założyć fundację?

W pierwszej kolejności wymaga wyjaśnienia, że fundacja jest jedną z form organizacji pozarządowych.  Podstawę do powoływania fundacji daje art. 12 Konstytucji RP, zgodnie z którym „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji” -> https://arslege.pl/zasada-wolnosci-tworzenia-zwiazkow-zawodowych-zrzeszen-i-fundacji/k15/a5243/ Kluczowa kwestia – cel działania fundacji Fundację ustanawia

Jak założyć fundację? Czytaj więcej »

Stowarzyszenie – czym jest? Jak założyć stowarzyszenie rejestrowe?

W pierwszej kolejności wypada wyjaśnić, czym w ogóle jest stowarzyszenie. Otóż jest to swojego rodzaju zrzeszenie, organizacja społeczna, łącząca wspólnym celem grupę powołujących je do funkcjonowania osób.  Podstawę do ich powoływania daje art. 12 Konstytucji RP, zgodnie z którym „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych

Stowarzyszenie – czym jest? Jak założyć stowarzyszenie rejestrowe? Czytaj więcej »

Scroll to Top