Kiedy w spółce z o.o. należy zgłosić zmianę do sądu?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jednak jak każda firma, również spółka z o.o. czasem podlega pewnym zmianom wynikających z woli wspólników czy zarządu spółki. 

Bardzo często mając spółkę z o.o. zastanawiamy się, kiedy, jakie dane i kto powinien zgłosić jaką zmianę do sądu. Umówmy się, że zarówno papierowa forma, jak i wnioski elektroniczne są mało intuicyjne do wypełnienia. Co więcej, czasami nawet nie mamy pewności, czy coś należy zgłosić do sądu, czy niekoniecznie. 

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej występujących sytuacji, które wymagają zmiany w KRS. Warto wiedzieć, jakie zmiany w spółce z o.o. muszą być zgłaszane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W poniższym artykule omówimy, jakie zmiany w spółce z o.o. należy zgłosić do KRS, jak to zrobić i jakie są terminy na zgłoszenie zmian.

1. Zmiany Umowy Spółki z o.o. – Wszystkie zmiany umowy spółki, takie jak np. zmiana przedmiotu działalności, kapitału zakładowego, czy sposobu reprezentacji spółki, musi zostać zgłoszona do KRS. To dotyczy również wszelkich innych zmian w umowie spółki. Trzeba pamiętać, że jeśli doszło do zmiany umowy spółki w świetle obowiązujących przepisów, należy także sporządzić tekst jednolity umowy spółki. Tekst jednolity umowy spółki także podlega zgłoszeniu do KRSu.

2. Zmiana Adresu Spółki – Jeśli siedziba spółki zostaje przeniesiona na inny adres, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do KRS.

3. Zmiana Wspólników – Wprowadzenie nowego wspólnika lub zmiana danych istniejących wspólników musi zostać zarejestrowana w KRS.

4. Zmiana Zarządu – Zmiana składu zarządu spółki, w tym powołanie lub odwołanie członków zarządu, także wymaga zgłoszenia do KRS. Zmiana członków zarządu odbywa się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników lub poprzez złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji. 

5. Podwyższenie Kapitału Zakładowego – Jeśli kapitał zakładowy spółki zostaje zmieniony, takie jak jego podwyższenie lub obniżenie, to należy to zgłosić do KRS. Należy pamiętać, że do wniosku dołączamy m.in. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, oświadczenie nowego wspólnika w formie aktu notarialnego o przystąpieniu do spółki i o objęciu nowych udziałów, listę wspólników, adresy do doręczeń osób uprawnionych do powołania zarządu.

6. Transformacja Spółki – Jeśli spółka z o.o. zamierza przekształcić się w inną formę prawną, na przykład w spółkę akcyjną, to taka zmiana musi być zarejestrowana.

Zmiany w spółce z o.o. – Kto je zgłasza do KRS?

Zmiany w spółce z o.o. zgłasza do KRSu zarząd spółki. Niezależnie zatem czego zmiany dotyczą – czy zmiany polegały na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. czy też doszło do zmiany umowy spółki w świetle obowiązujących przepisów, organem zobowiązanym do zgłoszenia zmian w KRS będzie zarząd spółki z o.o.

Scroll to Top