• Adwokat rozwodowy – czym się zajmuje?


  Adwokat rozwodowy – czym się zajmuje?

  Rozwód jest jednym z najtrudniejszych momentów w życiu każdej osoby. To decyzja, która często jest poprzedzona wieloma kłopotami i konfliktami, jednak czasami jest jedynym rozwiązaniem, aby zakończyć toksyczną relację. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata rozwodowego w Warszawie, który pomoże nam przejść przez ten trudny okres. Artykuł dotyczący rozwodu znajdziecie Państwo pod…

 • Inwestor przedkłada dokumentację projektową – czy Wykonawca ma obowiązek ją zbadać?


  Inwestor przedkłada dokumentację projektową – czy Wykonawca ma obowiązek ją zbadać?

  Przed przystąpieniem do fazy realizacyjnej inwestycji, prowadzone są prace projektowe. Na podstawie ich rezultatu, Wykonawca podejmuje się następnie realizacji uwzględnionych w projekcie założeń.  Co w sytuacji, w której projekt okaże się wadliwy? Czy Wykonawca ma obowiązek zweryfikować go przed przystąpieniem do robót? Zgodnie z dyspozycją art. 651 kodeksu cywilnego, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren…

 • Roboty budowlane zostały zrealizowane, ale Inwestor bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu końcowego – co teraz?


  Roboty budowlane zostały zrealizowane, ale Inwestor bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu końcowego – co teraz?

  Zgodnie z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, inwestor zaś zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, a następnie do odebrania obiektu i zapłaty wynagrodzenia.  Co…

 • Przewlekłość postępowania cywilnego


  Przewlekłość postępowania cywilnego

  Spory sądowe – Przewlekłość postępowania sądowego – co można zrobić? Klienci korzystający ze stałej obsługi prawnej niejednokrotnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, iż procesy sądowe trwają czasem zbyt długo. Niestety czasami tak się dzieje. Przyczyn jest wiele, a do nich należy często m.in. taktyka procesowa drugiej strony (przytłaczanie sądu niezliczonymi wnioskami, zażaleniami oraz innymi pismami procesowymi).…

 • Rozprawy zdalne – w trybie on line


  Rozprawy zdalne – w trybie on line

  Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego uchwalona w dniu 7 lipca 2023 r. ponownie wprowadza istotne zmiany procedury cywilnej. Kolejna nowelizacja przede wszystkim wprowadza na stałe do polskiego porządku prawnego możliwość przeprowadzania rozprawy zdalnej (to znaczy takiej odbywającej się za pośrednictwem środków komunikowania na odległość). Posiedzenia zdalne w procedurze cywilnej zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w…

 • Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym


  Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym

  Instytucja wyłączenia sędziego uregulowana została przede wszystkim w art. 40–44 KPK. Przepisy art. 40 i 41 oraz 42 § 4 KPK normują przyczyny wyłączenia sędziego, przepisy art. 41a, 42 § 1–3 i art. 43 KPK regulują procedurę wyłączenia, natomiast przepis art. 44 KPK przewiduje odpowiednie stosowanie wskazanych unormowań do ławników oraz referendarzy sądowych. Poza przytoczonymi…

Scroll to Top