Prawo upadłościowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz podmiotów zaangażowanych w sprawy upadłościowe. Doradzamy w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań upadłościowych, naprawczych oraz postępowań restrukturyzacyjnych.

W ramach doradztwa z zakresu prawa upadłosciowego świadczymy następujące usługi:
  • sporządzanie wniosków o upadłość likwidacyjną;
  • doradztwo w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorców w kontekście prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
  • doradztwo i reprezentacja na wszystkich etapach postępowania upadłościowego;
  • obsługa prawna przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym;
  • pomoc prawna dla wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika;
  • przygotowywanie zabezpieczeń prawnych, mających chronić przed skutkami upadłości kontrahentów;
  • opracowywanie umów i dokumentów dotyczących sprzedaży majątku w toku postępowania upadłościowego;
  • pomoc prawna dla uczestniczących w postępowaniu upadłościowym - syndyków i nadzorców sądowych;
  • reprezentacja klientów na zgromadzeniach wierzycieli i w ramach prowadzonych postępowań sądowych.