Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pojęcie władzy rodzicielskiej odnosi się przede wszystkim do obowiązku oraz uprawnienia rodziców do wychowania oraz sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem, przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności i praw. Przysługuje ona obojgu rodzicom, począwszy od chwili urodzenia dziecka. Zagadnienia z tym związane umieszczone zostały w art. 92 -113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.).  Na rodzicach przede […]

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Czytaj więcej »