rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Rozwód jest instytucją, która potwierdza ustanie więzi pomiędzy małżonkami. Sąd okręgowy, który jest właściwy rzeczowo do rozpoznawania spraw rozwodowych, może orzec rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód w sytuacji jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i rozkładu pożycia, przy jednoczesnym spełnieniu obydwu warunków. Różnice między rozwodem a separacją opisane zostały w naszym artykule -> https://rprlegal.pl/blog/rozwod-a-separacja/ Zupełny rozkład pożycia […]

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez? Czytaj więcej »