Odstąpienie od umowy o roboty budowlane, a odpowiedzialność solidarna inwestora

Zgodnie z art. 6471 § 1 k.c. inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy […]

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane, a odpowiedzialność solidarna inwestora Czytaj więcej »