Uproszczona restrukturyzacja zostaje na stałe

Niewypłacalność spółki nie zawsze musi kończyć się upadłością. Przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i chcą ratować swój biznes, mogą sięgnąć po jedną z metod restrukturyzacji.  Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i stworzenie warunków do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Spółka może dokonać zmian struktury majątku, zatrudnienia, umów z kontrahentami, a także zapewnić sobie […]

Uproszczona restrukturyzacja zostaje na stałe Czytaj więcej »